twitter
linkedin
facebook
bloemenkaartjes in alle soorten en maten
Inloggen  |     
bloemenkaartjes in alle soorten en maten
naturalflowercards.nl naturalflowercards.nl naturalflowercards.nl
bloemenkaartjes   bloemenkaartjes
flowercards naturalflowercards.nl flowercards


home
bloemenkaartjes
wenskaarten
geurzakjes
molens en display's
kadopapier
potten en vazen
drukwerk
over naturalflowercards
contactselect your language

 


inloggen voor klanten
Inloggen voor bestaande klanten
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten

aanmelden nieuwe klanten
 
Inloggen dealers

  

Zuiver IK-WENS-JE postkaart Frysk - 15 stuks ( kleur)
ZUIVER Ik-wens-je 80 vaks serie Nieuw! Ansichtkaarten in Kleur. Hippe, eigentijdse ontwerpen maken deze kaarten tot een topcollectie. Prachtig te combineren met een wit-envelopje. Totaal zijn er 80 ontwerpen gemaakt. Als 40 vaks molen te bestellen, maar ook als 80-vaks!
 

 

Download het Whatsapp orderformulier
(om het bestelformulier te openen heeft u Acrobat Reader nodig)

 

  Nr. Tekst
07538.001 Fan hertsjes lokwinske
07538.002 Lang libje leave jierrige
07538.003 Hjoed is it dyn feestje!
07538.004 Fijne jierdei!
07538.005 Fijne jierdei
07538.006 Hyp-hyp-hoera
07538.007 Fan herte lokwinske!
07538.008 Fan herte lokwinske!
07538.009 Hoera!
07538.010 Lokwinske!
07538.011 Fan herte lokwinske!
07538.012 Lokwinske!
07538.013 Hyp-hyp-hoera it is dyn jierdei!
07538.014 Happy Birthday
07538.015 Yn de gloariaa!!!
07538.016 Gefeliciflap sturt!
07538.017 Blanco
07538.018 Lokwinske! In fijne jierdei
07538.019 Hiperdepyp hoera!
07538.020 It is dyn jierdei!
07538.021 In dikke krŻp omdasto it fertsjinnest
07538.022 Asjeblyft! in tankjewol
07538.023 Do bist goud wurdich
07538.024 Wit dat wy oan dy tinke
07538.025 In sinnestriel foar dy
07538.026 Sa superblij mei in freondinne sa as dy
07538.027 Do fladderest samar troch myn tinzen
07538.028 In dikke tut foar myn leave suster
07538.029 In soad leafs
07538.030 Wat in lok dat ik dy kin!
07538.031 In soad krÍft en sterkte
07538.032 In soad sterkte ik tink oan dy
07538.033 Betanke foar alles!
07538.034 Tankjewol foar wa'tsto bist, foar alles watsto dochst Altyd rjocht ut it hert en nea om't it moat
07538.035 Blanco
07538.036 De moaiste dingen yn it libben sjochst net mei dyn eagen mar mei dyn hert
07538.037 Blanco
07538.038 Leafs
07538.039 Freonskip is leafde sunder flinters
07538.040 In soad betterskip
07538.041 Blanco
07538.042 Do litst it hertsjes reine
07538.043 Blanco
07538.044 Blanco
07538.045 Blanco
07538.046 Troud! Fan herte
07538.047 In leaf kaartsje foar dy!
07538.048 Al safolle jierren tegearre!
07538.049 Blanco
07538.050 Do bist de leafste
07538.051 Mr. & Mrs.
07538.052 Lokwinske mei jimme troudei!
07538.053 Hoera Swier
07538.054 Wat moai, jimme hawwe de leafde hannen en fuotjes jun
07538.055 Blanco
07538.056 Wolkom leave baby do litst it hertsjes reine
07538.057 Lokwinske! Mei jimme famke
07538.058 Lokwinske mei jimme soan!
07538.059 Lokwinske! Pake & beppe wurden!
07538.060 In lytse berne!
07538.061 Nije wente lokwinske
07538.062 Nije wente
07538.063 Dat jimme nij hus in noflik thus weze mei!
07538.064 Wolkom thus!
07538.065 Ik bin sa grutsk op dy!
07538.066 Mei pensjoen genietsje derfan!
07538.067 In soad sukses mei dyn nije baan!
07538.068 Spitich datsto fuortgiest
07538.069 Do bist sterker as datsto tinkst!
07538.070 Slagge!
07538.071 Rydbewiis helle!
07538.072 In soad sukses do kinst it!
07538.073 Blanco
07538.074 Blanco
07538.075 Blanco
07538.076 Blanco
07538.077 Blanco
07538.078 Blanco
07538.079 Blanco
07538.080 Blanco


Terug naar overzicht series

 

 

Naturalflowercards BV - Jachtlustweg 2 - 8444 AV Heerenveen - Nederland - Tel. +31 (0) 527 - 204366